Tổ chuyên môn 2, 3

 • Mạc Văn Dưỡng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   duong91thls@gmail.com Giáo viên buổi 2
 • Dương Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   huongdtt.vanhan2@gmail.com Tổ trưởng tổ 2- GV chủ nhiệm lớp 3A
 • PHẠM THI HIẾU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   phamhieunntybg@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm Lớp 2D
 • DƯƠNG KIM DUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   kimduyenthvh@gmail.com Giảng dạy Tiếng Anh khối 3, 4, 5.
 • NGUYỄN HOÀNG HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   nguyenhoanghuong1005@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 2C
 • LÊ THỊ AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   lethianvh2@gmail.com GV chủ nhiệm lớp 3C
 • ĐÀO THỊ HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   thanhhuyenvh2@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 2D
 • NGUYỄN THỊ THƠM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   nguyenthomvh2@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B