Tổ chuyên môn 4, 5

 • Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   ngagiang@gmail.com Giáo viên nhiệm lớp 4A
 • HOÀNG THỊ BÍCH NGUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 4,5
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   hoangnguyenvh2@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A
 • Vương Xuân Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   vuonghoangtn@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B
 • NGUYỄN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   nguyenhientn@gmail.com Giáo viên buổi 2
 • TRẦN THANH THÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803722695
  • Email:
   minhphuongtn1807@gmail.com Tổ 3, khối 4,5
 • Lâm Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   lamminh78tn@gmail.com Chủ nhiệm lớp 5D
 • Cao Bích Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   caonguyet74vh2@gmail.com GV chủ nhiệm lớp 5C
 • Ma Thị Thuỳ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   mathithuychi123@gmail.com GV chủ nhiệm lớp 4C
 • ĐÀM THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0208.722.695
  • Email:
   damhathvh2@gmail.com Giáo viên chủ nhiểm lớp 4B