Tổ Văn phòng

 • Hoàng Văn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Điện thoại:
   0915693171
  • Email:
   anhyte070784@gmail.com
 • Đặng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01696285503
  • Email:
   dthhoathuong69@yahoo.com.vn