An toàn giao thông là người lái xe an toàn khi tham gia giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông, người cầm lái các phương tiện di chuyển cần tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.

          Sáng thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021 qua tiết sinh hoạt dưới cờ hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Tham gia giao thông an toàn" mỗi cá nhân hãy thực hiện tốt an toàn giao thông và cùng tuyên truyền đến mọi người cùng tham gia đúng luật để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: