Thực hiện theo công văn hướng dẫn của PGD Đồng Hỷ và kế hoạch của nhà trường tập huấn dự án Iplay học thông qua chơi. 

   Chiều ngày 29/10/2021 Đồng chí Triệu Thị Định, Dương Thị Thu Hương, Hoàng Thị Bích Nguyên đã triển khai tập huấn về nội dung Dự án học thông qua chơi đến toàn thể giáo viên trong nhà trường với những nội dung như sau:    

     Học thông qua chơi được hiểu theo nghĩa rộng là hướng tiếp cận giáo dục ở đó được tương tác trải nghiệm. Giáo viên kết hợp với mục tiêu học tập, với mục đích nhằm thúc đẩy tham gia tự chủ của học sinh, từ đó phát triển phẩm chất, năng lực của người học, kết nối hoạt động với mục tiêu học tập, khuyến khích sự tự chủ của học sinh, quản lý lớp học hiệu quả, sắp xếp không gian học tập tích cực, cởi mở.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn: