Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2021 trường tiểu học số 2 Vân Hán tổ chức chuyên đề bằng hình thức trực tuyến môn toán lớp 4 do đồng chí Cao Thị Bích Nguyệt thực hiện.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa: