Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh liên đội trường Tiểu học số 2 Vân Hán đã tổ chức các hoạt động với những nội dung như sau:

         Chiều ngày 20 tháng 3 năm 2021 liên đội trường Tiểu học số 2 Vân Hán tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên đoàn” năm học 2020-2021 và Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh. Liên đội tổ chức kết hợp với đoàn thanh niên chi đoàn nhà trường số 2 cho các đội viên quét dọn 2 bên cổng trường. Các em tham gia rất tích cực. Các hoạt động diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh: