Đại hội liên đội nhiệm kỳ năm học 2021-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc mừng cô phụ trách và BCH liên đội mới.

    Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2021 Đại hội liên đội nhiệm kỳ năm học 2021-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc mừng cô phụ trách và BCH liên đội mới.

Sau đây là một số hình ảnh: