Căn cứ kế hoạch số 79 của UBND xã Văn Hán, được sự nhất trí của BGH nhà trường Liên đội Tiểu học số 2 Vân Hán xây dựng kế hoạch Xây dựng cổng trường "Xanh-Sạch-Đẹp"

        Căn cứ kế hoạch số 79 của UBND xã Văn Hán, được sự nhất trí của BGH nhà trường Liên đội Tiểu học số 2 Vân Hán xây dựng kế hoạch Xây dựng cổng trường "Xanh-Sạch-Đẹp" cụ thể như sau:

       - Tình nguyện góp sức xây dựng quê hương, đất nước đồng thời tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, đoàn thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng về công tác vệ sinh môi trường quanh khu vực trường TH Số 2 Vân Hán.

      - Kết hợp cùng chi đoàn, chi đội tổ chức tình nguyện thúc đẩy các hoạt động, các phong trào của lớp, của trường.

      - Phát động tới 100% , các em đội viên nhi đồng về ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Khuyến khích các ý tưởng hay, việc làm tốt từ đó nhân rộng. Tạo môi trường đảm bảo "Xanh-Sạch-Đẹp".

Một số hình ảnh minh họa: