Thực hiện theo kế hoạch đề ra về chương trình sân chơi ATGT cho học sinh Tiểu học năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bả hiểm, với chủ đề "Đội mũ xinh-Bảo vệ chúng mình" dành cho học sinh tiểu học.

       Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo để vươn tới những ước mơ. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học, với chủ đề "Đội mũ xinh-Bảo vệ chúng mình" nằm trong khuôn khổ chương trình sân chơi ATGT "Giữ trọn ước mơ" năm 2021.

       Đây là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa, tạo sân chơi hấp dẫn, thú vị, giúp các em học sinh phát huy năng lực sáng tạo, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa: