Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của phòng GDĐT Đồng Hỷ về việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình đối với cấp tiểu học. Trường tiểu học số 2 Vân Hán xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho giáo viên nhà trường năm học 2021-2022.

       Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của phòng GDĐT Đồng Hỷ về việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình đối với cấp tiểu học. Chiều ngày 26/11/2021 và ngày 27/11/2021, Trường tiểu học số 2 Vân Hán xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho toàn thể giáo viên nhà trường năm học 2021-2022 với nội dung như sau:

      - Nâng cao năng lực cho giáo viên về tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

      - Giúp giáo viên biết cách xây dựng kế hoạch bài học và tổ chức dạy học trực tuyến , dạy học qua truyền hình phù hợp với điều kiện cũng như đối tượng học sinh của lớp mình.

      - Tổ chức tập huấn phải đảm bảo chất lượng, khoa học, kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả.

Sau đây là hình ảnh minh họa: