Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Trường Tiểu học số 2 Vân Hán phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ định kì cho các em học sinh toàn trường.

       Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Trường Tiểu học số 2 Vân Hán phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ định kì cho các em học sinh toàn trường. Ngay sau đó, cán bộ y tế của trường đã tiến hành phân loại sức khoẻ học sinh, vào sổ theo dõi và thông báo với phụ huynh để nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho các em học sinh toàn trường.

Dưới đây là một số hình ảnh: