Trong thời gian diễn biến tình hình dịch covid-19 còn phức tạp, nhà trường triển khai hoạt động học tập trực tuyến để giúp học sinh duy trì thói quen học tập hàng ngày. 

       Các hoạt động học tập trực tuyến được cập nhật chi tiết trên nhiều phần mềm. Các thầy cô đã ứng dụng các phần mềm học tập trực tuyến khác nhau để giúp các bạn học sinh ôn tập và thực hành. Các em đã tham gia học tập trực tuyến tích cực.

Hình ảnh minh họa